09
Sent 2017
Font

komitet-pace.jpg

AŞPA monitorinqləri prosedurları çərçivəsində Azərbaycan hakimiyyətilə davam edən dialoqu bəyənən Assambleyanın Monitorinq Komitəsi bir sıra, o cümlədən ləngimələr və bərabrsizlik, məhkəmə sisteminin funksiyası və ifadə azadlığı və assossiyalar la bağlı bir sıra qorxularını bildirir. Bu haqda Komitənin sentyabrın 7-də Parisdə başa çatan iclasından sonar yayılan açıqlamada deyilir.

Komitə xüsusilə təəssüf edir ki, bir il öncə baş vermiş konstitusiya dəyişiklikləri icra hakimiyyətinin parlamentə daha az hesabtlı olmasına səbəb olar, icra hakimiyyətinə münasibtdə məhkəmə orqanları müstqilliyinin qeyri-adekvatlılığı qorunar.

Eyni zamanda parlamentarilər həbsxana sistemi funksiyasının daha da yaxışılaşdırılmaısı və cinayət siyasətinin humanistləşdirilməsi ilə bağlı sərəncamını bəyənərək hakimiyyəti bu islahatı reallaşdırmağa çağırıblar.

Stefan Şennakın (Avstriya) və Çezar Florinin (Rumıniya) məruzəsi əsasında qətnamə layihəsi qəbul olunduğunu bildirən komitə Azərbaycan hökumətinin 2012-2014-cü illərdə irimiqyaslı "pul yumaq" sxemilə bağlı olması xəbərlərinin, və xüsusilə, bunun Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı AŞPA əməkdşalarının işinə təsir etməsinin narahatlıq doğurduğunu ifadə edir.

Komitə Azərbaycan hakimiyyətini bu hallarla bağlı təciliolaraq müstəqil və tərəfsiz təhqiqat aparmağa, bu məəslə üzrə kompitetnt beynəxlaq qurumlarla tam şəkildə əməkdşalığa çağırır.

Komitə habelə, QHT lidelərinin. Hüquq müdafiəçilərinin, siyasi fəalların

Jurnalistlərin. bloger və vəkillərin təqbi olunmaları və saxlanmalarından da narahatlıq ifadə edirlər: "2016-2017-ci illərdə bəzi "siyasi məhbusların və "vicdan məhbuslarının azad olunmlarını dəstəkləyirik., amma saxlanmaları əsaslı çübhə doğuran məhbusları azad etməyə çağırırıq. Komitə həmçinin parlamentdən kənar mexalifətin fəaliyyətinə və sərbəst toplaşma azadlığına məhdudlaşdırıcı mühit yaradılmasından da narahatlıq ifadə edib.

Odur ki, Komitə Azərbaycan hakimiyyətini İnsan haqları üzrə Avropa Məhkəməsin qərarlarının tam şəkildə yerinə yetirməyi təmin etməyə, icra hakimiyyəti üzərində parlament nəzarətini gücləndirməyə, məhkəmə orqanlarının icra hakimiyyəti orqanlarından asılı olmamasını tam təmin edə bimək üçün prokurorluq və məhkəmə sistemində islahatlar aparmağa, jurnalistlərə hər hansı təzyiq olmadan fəaliyyət göstərmək imkanı yaratmağa, QHT-lərin, hətta tənqidi fmövqe bildirən QHT-lərə əlverili fəaliyyət göstərmək imkanı yaratmağa çağırır.

Layihənin bu il oktyarbın 17-də AŞPA-nın oktyabr sessiyasına çıxaırlması nəzərəd tutulur. AŞPA həmməruzəçilərinin isə sentyabrın 13-17-də Azərbaycana səfəri gözlənilir.